Evangelització
Som una família

El carisma fundacional de les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül destaca primerament el valor de la persona i considera la tasca educativa com un servei i atenció als nins i nines. L'escola ha d'esdevenir, per això, taller on s'aprèn la caritat senzilla, privilegiant els valors de l'amor i de la gratuïtat i educant en la donació als altres.

La convicció que la persona val més pel seu ser autèntic que per la seva riquesa material i el respecte a tots els éssers humans, qualsevol siguin les seves idees i accions, ens du a donar preferència als més necessitats, a presentar la nostra visió sense imposicions i amb total llibertat, ja que creiem que la persona és lliure en la seva vida i en la seva consciència.

La visió positiva de la persona i la convicció que la religió i la fe enriqueixen l'ésser humà ens encaminen a oferir una educació oberta a la transcendència, que permeti veure més enllà de la realitat material que ens envolta i a treballar les actituds i els valors cristians, entre els quals subratllam l'acollida, el diàleg,  l'autenticitat, la responsabilitat, la coherència, l'autocrítica, l'autoestima, la senzillesa, el respecte, la tolerància, la comprensió, la serenitat, la disponibilitat, l'esperit de servei, la gratuïtat i la generositat.