Qui som?
Qui som

El Carácter Propi d’una escola és la garantia de la coherència, la continuïtat i la qualitat de la tasca educativa global del centre. Presenta una descripció suficientment rica i completa de la seva identitat, del tipus d’educació que ofereix, dels seus criteris pedagògics i del seu model de gestió. Per tant, el seu contingut inspirarà i conduirà: • l’elaboració, realització i avaluació del Projecte Educatiu que s’ha de desplegar constantment, revisat, adaptar i confirmar en l’experiència viva de cada curs escolar; • l’elaboració, aprovació i aplicació del Reglament de Règim Interior; • les estructures de participació en l’organització i gestió ordinària del centre. El present Caràcter Propi és comú a totes les escoles de les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. A la Congregació li correspon definir i, en el seu cas, redefinir els seus components, d’acord amb el Magisteri de l’Església i la legislació vigent. Els centres de Germanes de la Caritat, a l’hora de presentar el nostre Caràcter Propi, volem definir la nostra identitat i oferir l’opció educativa que ens comprometem a dur a terme en el context pluralista i canviant de la nostra societat. Compartim i assumim els mateixos principis que caracteritzen les escoles cristianes, però, a més, volem esser feels al carisma fundacional en allò que ateny l’escola i l’estil educatiu propi. El carisma de la Congregació, en aquest aspecte, destaca primerament el valor de la persona i considera la tasca educativa com un servei i atenció als nins i nines per fer-los avinent una caritat propera i curar les nafres que l’entorn pugui haver-los causat; per tant cal conèixer aquest entorn i incidir-hi amb la vivència de la caritat; l’escola ha d’esdevenir, per això, taller on s’aprèn la caritat senzilla, privilegiant els valors de l’amor i de la gratuïtat, educant en la donació als altres. Volem que la definició del nostre Caràcter Propi sigui un estímul i un compromís per a tots els membres de la comunitat educativa.