HISTÒRIA
Història

La tradició docent del nostre col·legi, es remunta al 29 d'octubre de 1846 en què el Rnd. Sr. D. Rafel Caldentey i Perelló va dirigir la fundació de l'Institut de Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül de Manacor. Les Germanes, es dedicaven a assistir els malalts, a l’ensenyament de les primeres lletres, a l'ensenyança de la costura i a l’educació cristiana de la infància i de la joventut, sobretot femenina.

La primera superiora fou Sor Magdalena del Cor de Jesús Nadal, que havia cedit la seva casa, situada al carrer Olesa. Aquesta casa resultava del tot insuficient pel nombre de Germanes que hi anaven a viure i per poder atendre la multitud de nines que hi anava a l'escola, i atenent aquesta urgent necessitat d'ampliar l'edifici, Sor Magdalena Nadal, va adquirir, el 15 de novembre de 1852 una altra casa adjunta a la que estàven.

Davant l'interès del poble de Manacor per l'ensenyança, van haver d'engrandir d'altre vegada l'edifici i a 1870 es va adquirir una altra casa que estava paret per paret amb les altres dues. D'aquesta manera es van poder ampliar les sales per a la costura i l'ensenyança. No obstant això, devers 1930 van haver d’adquirir d'altres dues cases, perquè l'espai ja resultava del tot insuficient, i es van afegir a l'edifici descrit.

Ja des de la seva fundació, al primer pis es va aixecar una petita capella, que fou substituïda a 1870 per una altre Oratori, dedicat també al Sagrat Cor de Jesús. Posteriorment, damunt aquest oratori, s'aixecà l'actual capella del Col·legi de les Germanes de la Caritat, que fou beneïda dia 25 de Març de 1933.

El col·legi funciona com a propi centre des de l'any 1919, i l'ensenyança ha estat sempre gratuïta. Després d'aquests canvis en profunditat, motivats per les innovacions tecnològiques, els canvis socials i atendre les contínues demandes dels pares, el centre amplià els locals i es varen realitzar les successives reformes que imposaven les circumstàncies:

 • Ampliació a Ensenyança Obligatòria 1926.
 • Autorització definitiva per a Educació Primària 1949.
 • Centre subvencionat al 100% 1972.
 • Transformació en centre d'EGB :
  • Condicional (OM 22/VI/1974) 1974.
  • Definitiva per a 10 unitats (OM 19/VII/1979) 1979.
 • Autorització per a una nova classe d'EGB 1984.
 • Concert Educatiu. Règim General (OM 16/V/86) 1986.
 • Autorització per a una nova unitat d'EGB 1986.
 • Renovació de concert educatiu per a 12 unitats (OM 14/VI/89) 1989.
 • Modificació de concert d'EGB a Primària 1992.
 • Renovació de concert per a 12 unitats EGB/Primària (OM 7/V/1993) 1993.
 • Autorització definitiva com a Centre d'Educació Infantil, Primària i Educació Secundària Obligatòria (OM 22/XI/96) 1996.
 • Renovació de Concert per a Primària i Secundària (OM 1/IV/1997) 1997.