Informació General
Documents i informacions generals

En aquest espai hi trobareu aquelles informacions i documents de caràcter general del centre:

- La programació general anual

- El projecte lingüísitic


Calendari escolar 2022-2023