Escola matinera

El centre disposa del servei d'Escola matinera per a l'alumnat d'infantil i primària.

Horari: tots els dies lectius de 7:15 a 9:00 hores.