Organigrama
Organigrama del centre


Toni Tomàs Llodrà

Director pedagògic de secundària

atomas@svpmanacor.fecib.net


Toni Gomilia Grimalt

Director pedagògic de primària

agomila@svpmanacor.fecib.net


Gaspar Mesquida Galmés

Coordinador de secundària.

gmesquida@svpmanacor.fecib.net


Bàrbara Tous Servera

Coordinadora de primària i cap de pastoral.

btous@svpmanacor.fecib.net


Antònia Jaume Adrover

Coordinadora d'infantil

ajaume@svpmanacor.fecib.net


Catalina Santandreu Estelrich

Orientadora educativa del centre.

csantandreu@svpmanacor.fecib.net