Organigrama
Organigrama del centre


Toni Tomàs Llodrà

Director pedagògic de secundària

atomas@svpmanacor.fecib.net


Toni Gomilia Grimalt

Director pedagògic de primària

agomila@svpmanacor.fecib.net


Mateu Cortès Brunet

Coordinador de secundària i orientador d'ESO.

mcortes@svpmanacor.fecib.net


Bàrbara Tous Servera

Coordinadora de primària i cap de pastoral

btous@svpmanacor.fecib.net


Antònia Jaume Adrover

Coordinadora d'infantil

ajaume@svpmanacor.fecib.net


Catalina Santandreu Estelrich

Orientadora de primària

csantandreu@svpmanacor.fecib.net