Ed. Secundària

Durant l'Educació Secundària continuam en la mateixa línia educativa de l’Educació Primària del nostre centre, proporcionant al nostre alumnat una formació integral, de qualitat, que afavoreixi la seva autonomia, sentit crític i compromís social. Per això, donam molta importància a les metodologies actives, a les TIC i al treball en valors. Oferim en tot moment un tracte molt proper del professorat, tant amb els estudiants com amb les famílies.

Potenciam l’aprenentatge de la llengua anglesa amb les metodologies Cambridge, que permeten obtenir al final de l’etapa un certificat oficial d’anglès.

Afavorim la participació del nostre alumnat en intercanvis internacionals dins el marc dels programes europeus Erasmus+.

Cursos de Ed. Secundària
Professorat de Ed. Secundària
Antoni Tomàs Llodrà
Gaspar Mesquida Galmés
Aina Ortega Cerdà
Antoni Vives Sureda
Antònia Sansó Riera
Maria Francisca Massanet Sancho
Mateu Cortès Brunet
Virginia Vallés González
Catalina Font Jordà
Catalina Villalonga Navarro
Francina Pieras Figuerola